logo

Elektronický katalog sociálních služeb
a návazných aktivit statutárního města Třince

Slovo primátorky

Statutární město Třinec se snaží dlouhodobě systematicky rozvíjet sociální služby na svém území a každoročně finančně podporuje činnost nejrůznějších poskytovatelů sociálních služeb.

Sociální služby v našem městě zahrnují celou škálu činností, které jsou běžnému obyvateli téměř neviditelné a to je dobře, protože pomoc potřebným nemá být viditelná a oslavovaná, ale především účinná.

Elektronický katalog sociálních služeb vznikl proto, aby nabídka sociálních služeb byla přístupnější a vyhledávání co nejjednodušší především pro ty občany, kteří se ocitnou v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc sociálních služeb.

RNDr. Věra Palkovská,
primátorka statutárního města Třince