logo

Elektronický katalog sociálních služeb
a návazných aktivit statutárního města Třince

Dům na půl cesty


Telefon:
558 993 752
Druh služby:
Domy na půl cesty
Email:
e.plucnarova@csptrinec.cz
Forma poskytování:
pobytová
Adresa:
Čapkova 708, Staré Město, Třinec 73961
Cílová skupina klientů (uživatelů):
  • Děti, mládež, rodina
  • Osoby ohrožené a osoby v krizi
Identifikátor:
5987670
Poskytovatel:
Centrum sociální pomoci Třinec
Charakteristika:
Posláním Domu na půl cesty je poskytování přechodného domova a podpory mladým dospělým lidem bez rodinného zázemí k překlenutí těžkého životního období. Pomáháme uživatelům úspěšně vykročit do samostatného života a podporujeme je v rozvoji běžných sociálních dovedností a pracovních návyků. Cílovou skupinou jsou mladí dospělí od dosažení zletilosti zpravidla do 26 let, kteří a) opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, b) odcházejí z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, c) jsou propuštěni z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby, d) odcházejí z náhradní rodinné péče (pěstounská péče), e) přicházejí ze sociálně znevýhodněného nebo/a ohrožujícího rodinného prostředí bez sociálního zázemí (dysfunkční rodina – narušené vztahové a rodinné vazby, nevhodné podmínky pro dokončení vzdělání, ztráta možnosti bydlení, týrání, domácí násilí apod.).

Pracovní doba - Pobytová

Den: Od: Do: Poznámka:
Nepřetržitá 00:00:00 00:00:00