logo

Elektronický katalog sociálních služeb
a návazných aktivit statutárního města Třince

Osobní asistence


Telefon:
558 332 167
Druh služby:
Osobní asistence
Email:
reditel@csptrinec.cz
Forma poskytování:
terénní
Adresa:
Máchova 1134, Lyžbice, Třinec 73961
Cílová skupina klientů (uživatelů):
  • Děti, mládež, rodina
  • Osoby se zdravotním postižením
Identifikátor:
8640141
Poskytovatel:
Centrum sociální pomoci Třinec
Charakteristika:
Posláním sociální služby OSOBNÍ ASISTENCE poskytované Centrem sociální pomoci Třinec, p.o. je pomáhat dětem a dospělým se zdravotním postižením, kteří potřebují podporu a péči tak, aby mohli žít ve svém přirozeném prostředí a dělat běžné činnosti. Osobní asistence je poskytována ve dvou formách: a) ve škole v průběhu školního vyučování, b) v přirozeném prostředí, především v domácnostech uživatelů. Uživatelem služby osobní asistence se může stát dítě nebo dospělá osoba, která má sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, ve věku 3–35 let: a) děti, mládež a dospělí od zahájení povinné školní docházky do 26 let, kteří využívají - osobní asistenci ve školním prostředí, b) děti a dospělí ve věku od 3-35 let, kteří využívají osobní asistenci v domácím nebo jiném přirozeném prostředí.

Pracovní doba - Ambulantní

Den: Od: Do: Poznámka:
Nepřetržitá 00:00:00 00:00:00

Pracovní doba - Terenní

Den: Od: Do: Poznámka:
Nepřetržitá 00:00:00 00:00:00