logo

Elektronický katalog sociálních služeb
a návazných aktivit statutárního města Třince

Klub Marie


Telefon:
605840038
Druh služby:
jiná (návazná) služba
Email:
klubmarie@seznam.cz
Forma poskytování:
ambulantní
Adresa:
Husova 404, Staré Město, Třinec 73961
Cílová skupina klientů (uživatelů):
  • Senioři
Ceník:
Identifikátor:
Poskytovatel:
Klub Marie
Charakteristika:
Činnost Klubu MARIE z.s. je zaměřena na pomoc ženám s nádorovým onemocněním prsu a po následné onkologické onkologické léčbě s trvalým bydlištěm v Třinci, s bydlištěm ve spádové oblasti Třince a s bydlištěm mimo spádovou oblast Třinec. Ženy se scházejí na pravidelných schůzkách první středu v měsíci v Klubu seniorů, Husova 404, Třinec. Poslední středu v měsíci mají možnost účastnit se pravidelně arteterapie a každé úterý je zajištěno plavání.