logo

Elektronický katalog sociálních služeb
a návazných aktivit statutárního města Třince

Akreditované vzdělávací programy pro poskytovatele sociálních služeb


Telefon:
737436820
Druh služby:
jiná (návazná) služba
Email:
chwastkova@edlit-human.cz
Forma poskytování:
ambulantní
Adresa:
Frýdecká 410, Staré Město, Třinec 73961
Cílová skupina klientů (uživatelů):
  • Děti, mládež, rodina
  • Osoby ohrožené a osoby v krizi
  • Osoby se zdravotním postižením
  • Senioři
Ceník:
Identifikátor:
Poskytovatel:
EDLit Human o. p. s.
Charakteristika:
Nabízíme akreditované vzdělávací programy pro pracovníky, kteří v sociálních službách vykonávají odbornou činnost (pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci sociálních služeb a fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči). Vzdělávací programy se zaměřují na témata potřebná pro práci a osobnostní rozvoj zaměstnanců soc. služeb. Aktuální nabídka bude k dispozici na http://edlit-human.cz/vzdelavani/.