logo

Elektronický katalog sociálních služeb
a návazných aktivit statutárního města Třince

Bílý kruh bezpečí odborné sociální poradenství


Telefon:
731 306 411
Druh služby:
Odborné sociální poradenství
Email:
bkb.ostrava@bkb.cz
Forma poskytování:
ambulantní
Adresa:
28. října 2556/124, Moravská Ostrava, Ostrava 70200
Cílová skupina klientů (uživatelů):
  • Děti, mládež, rodina
  • Osoby ohrožené a osoby v krizi
  • Osoby se zdravotním postižením
  • Senioři
Ceník:
Identifikátor:
Poskytovatel:
Bílý kruh bezpečí
Charakteristika:
Od kontaktu s Bílým kruhem bezpečí můžete očekávat: •bezpečný prostor a podporu při ventilaci svých oprávněných emocí (stud, ponížení, lítost, hněv, zármutek, pocit viny aj.) •znovuobnovení pocitu bezpečí •prověření základních potřeb (zdraví, bydlení, finance, zaměstnání, vztahy aj.) a hledání potřebných zdrojů •pomoc při zhodnocení aktuální situace, utřídění individuáních cílů •srozumitelné informace o právech obětí trestných činů a rady, jak na tato práva dosáhnout •stanovení priorit, první nezbytné kroky k nápravě škod poradenství při hledání strategií (krátkodobých i dlouhodobých) •informování o navazujících službách, event. doporučení nebo zprostředkování takové služby •v mimořádně závažných případech nabídku doplňkových služeb BKB

Pracovní doba - Pobytová

Den: Od: Do: Poznámka:
Úterý 16:00:00 18:00:00 Bez objednání
Středa 18:00:00 18:00:00 Pro objednané
Čtvrtek 16:00:00 18:00:00 Bez objednání
Pátek 18:00:00 18:00:00 Pro objednané