logo

Elektronický katalog sociálních služeb
a návazných aktivit statutárního města Třince

Dětská skupina Pampeliška


Telefon:
739 553 326
Druh služby:
dětské skupiny (jiná návazná)
Email:
detskaskupina@csptrinec.cz
Forma poskytování:
ambulantní
Adresa:
Máchova 1134, Lyžbice, Třinec 73961
Cílová skupina klientů (uživatelů):
  • Děti, mládež, rodina
Ceník:
Identifikátor:
Poskytovatel:
Centrum sociální pomoci Třinec
Charakteristika:
Posláním dětské skupiny PAMPELIŠKY poskytované Centrem sociální pomoci Třinec, příspěvkové organizace je umožnit rodičům v případě zájmu dřívější návrat do zaměstnání s vědomím, že o jejich děti bude po tuto dobu profesionálně postaráno. Do dětské skupiny jsou přijímány děti od 1 roku do doby zahájení školní docházky. Poskytujeme péči i dětem se specifickými potřebami. V rámci služby nabízíme odborné psychologické poradenství, logopedickou, tyflopedickou, rehabilitační péči a předškolní přípravu.