logo

Elektronický katalog sociálních služeb
a návazných aktivit statutárního města Třince

Mobilní hospic


Telefon:
774735577
Druh služby:
Hospicová a paliativní péče (návazná služba)
Email:
medica@seznam.cz
Forma poskytování:
terénní
Adresa:
Konská 197, Třinec 73961
Cílová skupina klientů (uživatelů):
  • Osoby se zdravotním postižením
  • Senioři
Ceník:
Identifikátor:
Poskytovatel:
MEDICA Třinec, z.ú.
Charakteristika:
Snažíme se o to, aby těžce nemocný člen rodiny mohl zůstat doma, netrpěl zbytečně bolestmi a konec života mohl prožít se svými blízkými. Hospicová péče vytváří důstojný prostor, v němž smrt a umírání neznamenají strach, utrpení a osamělost. Vychází z přání a individuálních potřeb pacienta a klade důraz na tlumení bolesti, na kvalitu života nemocného a na nenahraditelnost rodiny a přátel.