logo

Elektronický katalog sociálních služeb
a návazných aktivit statutárního města Třince

BETHEL Třinec, sociální rehabilitace


Telefon: 558 334 861 Druh služby: Sociální rehabilitace
Email: sp.betheltc.sr@slezskadiakonie.cz Forma poskytování: ambulantní
Adresa: Frýdecká 191, Staré Město, Třinec 73961 Cílová skupina klientů (uživatelů):
  • Osoby ohrožené a osoby v krizi
Ceník: Identifikátor 9515602
Web: www.slezskadiakonie.cz Poskytovatel: Slezská diakonie
Charakteristika:
Sociální služba sociální rehabilitace poskytuje osobám v krizové životní situaci spojené se ztrátou bydlení individuální podporu při nácviku dovedností a návyků potřebných pro běžný život, které jim umožní osamostatnit se a najít uplatnění v osobním a pracovním životě. Klientem služby může být: - muž nebo žena starší 18 let, bez přístřeší, usilující o řešení vlastní situace a o uplatnění ve společnosti - muž nebo žena starší 18 let, s vlastním bydlením, využívající během posledního roku některou ze sociálních služeb pro osoby bez přístřeší a usilující o zachování získaných návyků Klientem služby nemůže být: - osoba, která není schopna pohybu bez cizí pomoci nebo potřebuje bezbariérové prostředí - osoba, která nedodržuje pravidla služby, ohrožuje zdraví nebo život svůj nebo jiných osob

Pracovní doba - Ambulantní

Den: Od: Do: Poznámka:
Pondělí 08:30:00 11:30:00 pracovní dny
Úterý 08:30:00 11:30:00 pracovní dny
Středa 08:30:00 11:30:00 pracovní dny
Čtvrtek 08:30:00 11:30:00 pracovní dny
Pátek 08:30:00 11:30:00 pracovní dny