logo

Elektronický katalog sociálních služeb
a návazných aktivit statutárního města Třince

ELPIS Třinec, odborné sociální poradenství


Telefon:
558 320 300
Druh služby:
Odborné sociální poradenství
Email:
elpis.tc@slezskadiakonie.cz
Forma poskytování:
ambulantní
Adresa:
Máchova 643, Lyžbice, Třinec 73961
Cílová skupina klientů (uživatelů):
  • Děti, mládež, rodina
  • Osoby ohrožené a osoby v krizi
  • Osoby se zdravotním postižením
  • Senioři
Ceník:
Identifikátor:
2897200
Poskytovatel:
Slezská diakonie
Charakteristika:
Posláním zařízení Slezské diakonie – Poradny ELPIS Třinec, odborné sociální poradenství, je poskytování odborných poradenských a terapeutických služeb osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené s domácím násilím, týráním a zneužíváním, s obtížemi v rodinných a mezilidských vztazích nebo s užíváním alkoholu, jiných návykových látek a hazardní hrou. Pomáháme klientům zorientovat se ve vlastní situaci, podporujeme je v nalezení a realizaci možných řešení a přijímání zodpovědnosti za vlastní rozhodnutí.

Pracovní doba - Ambulantní

Den: Od: Do: Poznámka:
Pondělí 08:00:00 18:00:00 12:00-12:30 oběd,12:30-18:00 pro objednané klient
Úterý 08:00:00 16:00:00 12:00-12:30 oběd
Středa 08:00:00 18:00:00 12:00-12:30 oběd,16:00-18:00 pro objednané klient
Čtvrtek 08:00:00 16:00:00 12:00-12:30 oběd
Pátek 08:00:00 12:00:00