logo

Elektronický katalog sociálních služeb
a návazných aktivit statutárního města Třince

Azylový dům pro rodiče s dětmi


Telefon:
558 993 752
Druh služby:
Azylové domy
Email:
e.plucnarova@csptrinec.cz
Forma poskytování:
pobytová
Adresa:
Čapkova 708, Staré Město, Třinec 73961
Cílová skupina klientů (uživatelů):
  • Děti, mládež, rodina
  • Osoby ohrožené a osoby v krizi
Identifikátor:
5496529
Poskytovatel:
Centrum sociální pomoci Třinec
Charakteristika:
Posláním Azylového domu pro rodiče s dětmi je poskytování přechodného ubytování a podpory rodiči s nezaopatřenými dětmi nebo těhotným ženám k překonání nepříznivé situace spojené se ztrátou bydlení. Podporujeme uživatele v rozvoji nezávislosti, samostatnosti a potřebných dovedností a motivujeme je k zajištění vlastního bydlení. Vytváříme bezpečné zázemí při péči a výchově nezaopatřených dětí s důrazem na respektování práv a individuálních potřeb uživatelů. Cílovou skupinou jsou osamělé dospělé osoby s nezaopatřenými dětmi v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení: a) matka, otec nebo náhradní rodič s nezaopatřenými dětmi (za nezaopatřené dítě považujeme dítě do 18 let věku, popř. nad 18 let věku, jedná-li se o nezaopatřené dítě, které se nadále soustavně připravuje na budoucí povolání), b) těhotná žena.

Pracovní doba - Pobytová

Den: Od: Do: Poznámka:
Nepřetržitá 00:00:00 00:00:00