logo

Elektronický katalog sociálních služeb
a návazných aktivit statutárního města Třince

Denní Stacionář Paprsek


Telefon:
558 332 167
Druh služby:
Denní stacionáře
Email:
reditel@csptrinec.cz
Forma poskytování:
ambulantní
Adresa:
Máchova 1134, Lyžbice, Třinec 73961
Cílová skupina klientů (uživatelů):
  • Děti, mládež, rodina
  • Osoby se zdravotním postižením
Identifikátor:
3554195
Poskytovatel:
Centrum sociální pomoci Třinec
Charakteristika:
Posláním Denního stacionáře PAPRSEK je poskytnout dětem a mládeži se zdravotním postižením, prostřednictvím odborného a individuálního přístupu, možnost získávat, rozvíjet a udržovat dovednosti potřebné pro jejich soběstačnost, běžný život a všeobecný rozvoj. Do cílové skupiny spadají děti a mládež od 1 do 18 let se zdravotním postižením, (tělesným, mentálním, smyslovým a kombinovaným postižením, vývojovými poruchami, poruchami autistického spektra, ADHD, poruchami řeči).

Pracovní doba - Ambulantní

Den: Od: Do: Poznámka:
Pondělí 06:00:00 16:00:00
Úterý 06:00:00 16:00:00
Středa 06:00:00 16:00:00
Čtvrtek 06:00:00 16:00:00
Pátek 06:00:00 16:00:00