logo

Elektronický katalog sociálních služeb
a návazných aktivit statutárního města Třince

Podpora osob v oblasti zaměstnávání a vzdělávání


Telefon: 558 532 303 Druh služby: jiná (návazná) služba
Email: kapa@kapa-ops.cz Forma poskytování: ambulantní
Adresa: Závodní 815, Staré Město, Třinec 73961 Cílová skupina klientů (uživatelů):
  • Děti, mládež, rodina
  • Osoby ohrožené a osoby v krizi
  • Osoby se zdravotním postižením
Ceník: Identifikátor 2
Web: www.kapa-ops.cz Poskytovatel: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s.
Charakteristika:
Naše nezisková společnost KaPA nabízí pomoc nezaměstnaným osobám při hledání práce a řadu dalších bezplatných služeb pro osoby znevýhodněné, hendikepované nebo sociálně vyloučené.