logo

Elektronický katalog sociálních služeb
a návazných aktivit statutárního města Třince

Denní stacionář Radost


Telefon:
558 993 751
Druh služby:
Denní stacionáře
Email:
e.plucnarova@csptrinec.cz
Forma poskytování:
ambulantní
Adresa:
Čapkova 708, Staré Město, Třinec 73961
Cílová skupina klientů (uživatelů):
  • Osoby se zdravotním postižením
Identifikátor:
2053358
Poskytovatel:
Centrum sociální pomoci Třinec
Charakteristika:
Posláním Denního stacionáře RADOST je poskytnutí osobám s mentálním a kombinovaným postižením (od 18 do 45 let věku) podporu a pomoc v jejich zdravotním omezení a zmírnění tak jejich nepříznivé sociální situace (oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu nepříznivého zdravotního stavu), která vyžaduje pravidelnou pomoc druhé osoby. Nabízíme aktivní způsob trávení dne v bezpečném a bezbariérovém prostředí. Klademe důraz na individuální potřeby uživatelů, podporu soběstačnosti, rozvoj jejich schopností a dovedností a sociální začlenění těchto osob. Cílovou skupinou jsou lidé s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 18 do 45 let, kteří ve svém zdravotním omezení potřebují pravidelnou pomoc, včetně těch, kteří jsou na invalidním vozíku.

Pracovní doba - Ambulantní

Den: Od: Do: Poznámka:
Pondělí 06:00:00 16:00:00
Úterý 06:00:00 16:00:00
Středa 06:00:00 16:00:00
Čtvrtek 06:00:00 16:00:00
Pátek 06:00:00 16:00:00