logo

Elektronický katalog sociálních služeb
a návazných aktivit statutárního města Třince

Počet nalezených služeb: 3

Dětská skupina Pampeliška

dětské skupiny (jiná návazná)

Máchova 1134, Lyžbice, Třinec 73961

Posláním dětské skupiny PAMPELIŠKY poskytované Centrem sociální pomoci Třinec, příspěvkové organizace je umožnit rodičům v případě zájmu dřívější návrat do zaměstnání
s vědomím, že o jejich děti bude po tuto dobu profesionálně postaráno. Do dětské skupiny jsou přijímány děti od 1 roku do doby zahájení školní docházky. Poskytujeme péči i dětem se specifickými potřebami. V rámci služby nabízíme odborné psychologické poradenství, logopedickou, tyflopedickou, rehabilitační péči a předškolní přípravu.

více informací

Dětské skupiny

dětské skupiny (jiná návazná)

Kaštanová 412, Dolní Líštná, Třinec 73961

Společnost EDLiT Human o.p.s. provozuje 2 dětské skupiny, které vznikly za podpory Operačního programu Zaměstnanost. První skupina Mateří Doušky v Třinci pokračuje již třetím rokem. Kapacita je 8 míst. Druhá skupina Dětská skupina Mateří Doušky Kanada má kapacitu 9 dětí. Obě skupiny jsou vedeny v duchu Montessori pedagogiky a kladou důraz na individuální a respektující přístup.

více informací

Mikrojesle EDLiT Human o.p.s.

jiná (návazná) služba

Nad úvozem 195, Kanada, Třinec 73961

Společnost EDLiT Human o.p.s. realizuje od roku 2019 mikrojesle s kapacitou 4 dětí. Mirkojesle jsou určeny pro děti ve věku od 6 měsíců do 4 let. I zde se, s ohledem na věk dětí, snažíme pracovat především s respektujícím a individuální přístupem a s prvky Montessori pedagogiky.

více informací


Strana 1 z 1