logo

Elektronický katalog sociálních služeb
a návazných aktivit statutárního města Třince

Počet nalezených služeb: 7

Centrum Batole, z.s.

dětské skupiny (jiná návazná)

Sadová 139, Kanada, Třinec 73961

Centrum Batole je dětská skupina rodinného typu pro děti od 1 roku do 6 let s maximální kapacitou 18 dětí. Nabízíme celodenní provoz dle potřeby rodičů v klidném a příjemném prostředí v okrajové části města Třinec. Činnost centra je zajištěna celoročně. Provoz v době státních svátků je možné domluvit individuálně. Nabízíme také možnost večerního, nočního i víkendového hlídání.

více informací

Dětská skupina Pampeliška

dětské skupiny (jiná návazná)

Máchova 1134, Lyžbice, Třinec 73961

Posláním dětské skupiny PAMPELIŠKY poskytované Centrem sociální pomoci Třinec, příspěvkové organizace je umožnit rodičům v případě zájmu dřívější návrat do zaměstnání
s vědomím, že o jejich děti bude po tuto dobu profesionálně postaráno. Do dětské skupiny jsou přijímány děti od 1 roku do doby zahájení školní docházky. Poskytujeme péči i dětem se specifickými potřebami. V rámci služby nabízíme odborné psychologické poradenství, logopedickou, tyflopedickou, rehabilitační péči a předškolní přípravu.

více informací

Dětské skupiny

dětské skupiny (jiná návazná)

Kaštanová 412, Dolní Líštná, Třinec 73961

Společnost EDLiT Human o.p.s. provozuje 2 dětské skupiny, které vznikly za podpory Operačního programu Zaměstnanost. První skupina Mateří Doušky v Třinci pokračuje již třetím rokem. Kapacita je 8 míst. Druhá skupina Dětská skupina Mateří Doušky Kanada má kapacitu 9 dětí. Obě skupiny jsou vedeny v duchu Montessori pedagogiky a kladou důraz na individuální a respektující přístup.

více informací

Komunitní centrum Borek

jiná (návazná) služba

Staré Město 323, Třinec 73961

Vytváříme místo, kde se mohou lidé z Borku potkávat, trávit společně čas, sdílet spolu nejen problémy, ale i radosti. Otevřené dveře u nás mají všichni členové komunity, tedy děti, mladí lidé, dospělí, jednotlivci a zároveň celé rodiny. Konkrétní podobu aktivit v Komunitním centru můžete utvářet i Vy podle Vašich přání a zájmů.

více informací

Mateřské centrum Sluníčko

dětské skupiny (jiná návazná)

Sosnová 367, Dolní Líštná, Třinec 73961

Mateřské centrum Sluníčko, je dobrovolné sdružení, volně otevřené všem příchozím bez členských závazků. Jeho hlavním cílem je vytvořit veřejný prostor, kde se mohou rodiče a jejich děti vzájemně setkávat.

více informací

Mikrojesle EDLiT Human o.p.s.

jiná (návazná) služba

Nad úvozem 195, Kanada, Třinec 73961

Společnost EDLiT Human o.p.s. realizuje od roku 2019 mikrojesle s kapacitou 4 dětí. Mirkojesle jsou určeny pro děti ve věku od 6 měsíců do 4 let. I zde se, s ohledem na věk dětí, snažíme pracovat především s respektujícím a individuální přístupem a s prvky Montessori pedagogiky.

více informací

SOCIÁLNÍ ASISTENCE Třinec, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Máchova 643, Lyžbice, Třinec 73961

Posláním služby Slezské diakonie - SOCIÁLNÍ ASISTENCE Třinec je podpora rodin s dětmi v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci. Ve spolupráci s klienty služby usilujeme o zachování společného soužití členů rodiny a zdravého vývoje dětí
v rodině, posilujeme je v jejich samostatnosti a usilujeme o sociální začleňování rodin do společnosti.

více informací


Strana 1 z 1