logo

Elektronický katalog sociálních služeb
a návazných aktivit statutárního města Třince

Počet nalezených služeb: 5

Bílý kruh bezpečí odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství

28. října 2556/124, Moravská Ostrava, Ostrava 70200

Od kontaktu s Bílým kruhem bezpečí můžete očekávat:
•bezpečný prostor a podporu při ventilaci svých oprávněných emocí (stud, ponížení, lítost, hněv, zármutek, pocit viny aj.)
•znovuobnovení pocitu bezpečí
•prověření základních potřeb (zdraví, bydlení, finance, zaměstnání, vztahy aj.) a hledání potřebných zdrojů
•pomoc při zhodnocení aktuální situace, utřídění individuáních cílů
•srozumitelné informace o právech obětí trestných činů a rady, jak na tato práva dosáhnout
•stanovení priorit, první nezbytné kroky k nápravě škod poradenství při hledání strategií (krátkodobých i dlouhodobých)
•informování o navazujících službách, event. doporučení nebo zprostředkování takové služby
•v mimořádně závažných případech nabídku doplňkových služeb BKB

více informací

ELPIS Třinec, odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství

Máchova 643, Lyžbice, Třinec 73961

Posláním zařízení Slezské diakonie – Poradny ELPIS Třinec, odborné sociální poradenství, je poskytování odborných poradenských a terapeutických služeb osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené s domácím násilím, týráním a zneužíváním, s obtížemi v rodinných a mezilidských vztazích nebo s užíváním alkoholu, jiných návykových látek a hazardní hrou.
Pomáháme klientům zorientovat se ve vlastní situaci, podporujeme je v nalezení a realizaci možných řešení a přijímání zodpovědnosti za vlastní rozhodnutí.

více informací

NZDM Klub Bunkr

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Jablunkovská 705, Staré Město, Třinec 73961

Každý z nás obdobím dospívání procházel s menšími či většími problémy. Někdo měl skvělé rodiče, kteří mu byli oporou, někdo výborného učitele nebo třeba souseda či staršího kamaráda, kterému se mohl svěřit, který ho podpořil v době, kdy si nevěděl rady. Jsou ale mladí lidé, kteří kolem sebe z různých důvodů oporu nemají. A pro ně jsme tu my, pracovníci nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klubu Bunkr Třinec. Jsme klubem, který tady je pro mladé lidi, kteří si neví rady, cítí se být ztraceni a hledají dospěláka, který si je vyslechne. Neřešíme, co mladí lidé dělají, nedělají nebo by měli dělat ... řešíme, co mladí lidé zažívají, prožívají a podporujeme je na jejich cestě z dětství do dospělosti.

CÍLOVÁ SKUPINA: Věnujeme se všem dětem a mladým lidem, kteří bydlí nebo pobývají ve městě Třinec, a kterým je od 13 do 20 let.

KONTAKT: Mgr. Nikola Wawrzyková - vedoucí a sociální pracovnice služby
E: nzdm.třinec@bunkr.cz, T: 731 444 371

více informací

Poradenství pro rodiny v rozvodu/rozchodu

jiná (návazná) služba

Máchova 643, Lyžbice, Třinec 73961

Rodinám v rozvodu/rozchodu pomáháme ve zvládnutí a řešení toho náročného životního období. Mimo poradenství, práci s rodičovským plánem a pomoci v orientaci v situaci následně zajišťujeme další služby - mediace, terapie (podpora jednotlivých členů rodiny, včetně dítěte), psychologické poradenství. Při práci klademe důraz na další oblasti související s rozpadem rodiny - podporu narušených rodinných vazeb a podporu při řešení výchovných přístupů rodičů, či výchovných problémů.

více informací