logo

Elektronický katalog sociálních služeb
a návazných aktivit statutárního města Třince

Vyhledat

Počet nalezených služeb: 5

Azylový dům pro rodiče s dětmi

Azylové domy

Čapkova 708, Staré Město, Třinec 73961

Posláním Azylového domu pro rodiče s dětmi je poskytování přechodného ubytování a podpory rodiči s nezaopatřenými dětmi nebo těhotným ženám k překonání nepříznivé situace spojené se ztrátou bydlení. Podporujeme uživatele v rozvoji nezávislosti, samostatnosti a potřebných dovedností a motivujeme je k zajištění vlastního bydlení. Vytváříme bezpečné zázemí při péči a výchově nezaopatřených dětí s důrazem na respektování práv a individuálních potřeb uživatelů.

Cílovou skupinou jsou osamělé dospělé osoby s nezaopatřenými dětmi v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení:
a) matka, otec nebo náhradní rodič s nezaopatřenými dětmi (za nezaopatřené dítě považujeme dítě do 18 let věku, popř. nad 18 let věku, jedná-li se o nezaopatřené dítě, které se nadále soustavně připravuje na budoucí povolání),
b) těhotná žena.

více informací

ELPIS Třinec, odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství

Máchova 643, Lyžbice, Třinec 73961

Posláním zařízení Slezské diakonie – Poradny ELPIS Třinec, odborné sociální poradenství, je poskytování odborných poradenských a terapeutických služeb osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené s domácím násilím, týráním a zneužíváním, s obtížemi v rodinných a mezilidských vztazích nebo s užíváním alkoholu, jiných návykových látek a hazardní hrou.
Pomáháme klientům zorientovat se ve vlastní situaci, podporujeme je v nalezení a realizaci možných řešení a přijímání zodpovědnosti za vlastní rozhodnutí.

více informací

NZDM Klub Bunkr

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Jablunkovská 705, Staré Město, Třinec 73961

Každý z nás obdobím dospívání procházel s menšími či většími problémy. Někdo měl skvělé rodiče, kteří mu byli oporou, někdo výborného učitele nebo třeba souseda či staršího kamaráda, kterému se mohl svěřit, který ho podpořil v době, kdy si nevěděl rady. Jsou ale mladí lidé, kteří kolem sebe z různých důvodů oporu nemají. A pro ně jsme tu my, pracovníci nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klubu Bunkr Třinec. Jsme klubem, který tady je pro mladé lidi, kteří si neví rady, cítí se být ztraceni a hledají dospěláka, který si je vyslechne. Neřešíme, co mladí lidé dělají, nedělají nebo by měli dělat ... řešíme, co mladí lidé zažívají, prožívají a podporujeme je na jejich cestě z dětství do dospělosti.

CÍLOVÁ SKUPINA: Věnujeme se všem dětem a mladým lidem, kteří bydlí nebo pobývají ve městě Třinec, a kterým je od 13 do 20 let.

KONTAKT: Mgr. Nikola Wawrzyková - vedoucí a sociální pracovnice služby
E: nzdm.třinec@bunkr.cz, T: 731 444 371

více informací